Други предприятия

Други предприятия

„ДИМАКС” ЕООД
гр. Лясковец

Винарска изба и комплекс за лозаро-винарски туризъм в гр. Лясковец

„НЮ ФРУТ” АД
гр. София

Предприятие за млекопреработка в с.
Скрът, общ. Петрич

„ЕВРОМИЙТ” ООД
гр. София

Предприятие за преработка на дивечово месо в гр. Ихтиман

“ЕЛСИ 999” ООД
гр. Пловдив

Преустойство на част от логистичен център за млечни продукти – магазин с шоурум, автосервиз за поддръжка на личен парк в цех за препакетиране на млечни продукти и опаковане на сухи продукти в землищети на с. Оризари, обл. Пловдив

„КАЛДИ 4” ООД
гр. Асеновград

Магазин за хранителни стоки с транжорна в гр. Пловдив

„АЛКАО” ЕООД
гр. Пловдив

Преустройство на съществуващ склад в Склад за пакетирани хранителни стоки с площ 5700 кв.м. в гр. Първомай

„ПИСКОВ” ЕООД
гр. Пазарджик

Предприятие за преработка, сортиране, съхранение и пакетиране на земеделска продукция в с. Лозен, общ. Септември, обл. Пазарджик

„АЛАДИН ФУУДС“ ООД
гр. Пловдив

Заведение за обществено хранене – дюнер, пица, пиле със зала за консумация в гр. Пловдив

„УНИ ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ООД
гр. София

Предприятие за производство на соев и чили сос в с. Каменово, общ. Кубрат

„УНИ ЕКСПОРТ ИМПОРТ” ООД
гр. София

Цех за производство на спагети в с. Каменово, общ. Кубрат

„ВРАБЕР 2008“ ЕООД

Предприятие за производство на готови храни в с. Мулдава, общ. Асеновград

„Импресарска къща Наталия” ООД
гр. Кърджали

Площадка за третиране на отпадъци, склад за глицерин и ПС в ПИ 40909.122.108 по КК на гр. Кърджали

„ПАЛМЕРА ТРЕЙД” ООД
с. Стрелци, общ. Брезово

База за производство на дизайнерски облицовки в с. Стрелци, общ. Брезово

„Терестра България“ ЕООД
гр. София

Пункт за обработка на космат дивеч в с. Еленово, общ. Попово, обл. Търговище

„Грийн Голд Интернешънъл“ ООД

Предприятие за производство на студенопресовани масла в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив