Предприятия за месодобив на червено месо

Предприятия за добив на червено месо

„БАЙДАНО КОМЕРС” ООД
гр. Кърджали

Кланица за свинско месо в гр. Момчилград

„БАЙКАЛ 1” ООД

Пристройка, реконструкция и разширение на кланица  в гр. Кърджали

ЕТ “САБИ-ЕТ-ИШСАБИХА-ШАБАН”
гр. Кърджали

Разширение и преустроиство на кланица в гр. Кърджали

„ПЕ-ЕМ” ООД
с. Сенокос, обл. Добрич

Преустройство на предприятие за месодобив в с. Сенокос

ЕТ “ВЕТ-33”
гр. Асеновград

Предприятие за месодобив в кв. Горни Воден, общ. Асеновград

„ИНАНЪР” ООД
гр. Кърджали

Кланица за едри преживни животни с капацитет 2 т/ден в с. Мост, общ. Кърджали

„АГО МЕС” ЕООД

Кланица в кв. Долни Воден, гр. Асеновград

“КЛАРА АБС” ЕООД
гр. Търговище

Предприятие за месодобив в с. Зелена Морава, общ. Омуртаг, обл. Търговище

„НОВ ШАНС 2012” ЕООД
гр. Куклен

Изграждане на сграда за кланица на едър и дребен рогат добитък в гр. Куклен

„Алексия 2002“ ООД
с. Сливата, общ. Лом

Кланичен пункт за ЕПЖ

ЕТ „Мирослав Христов-91”
гр. Ловеч

Кланичен пункт за свине в с. Абланица, общ. Ловеч

“ЕКРОС-Г” ЕООД
С. Батак

Кланичен пункт за ЕПЖ в с. Батак, общ. Павликени, обл. В.Търново