Предприятия за месопреработка на червено месо

Предприятия за преработка на червено месо

ЕТ „БОРИС ЙОРДАНОВ”
гр. Асеновград

Предприятие за месопреработка в гр.  Асеновград

ЕТ „ДИМИТЪР КАЛКАНОВ”
гр. Асеновград

Предприятие за месопреработка в гр. Асеновград

„БАЙДАНО МЛАДОСТ 95” ООД
гр. Кърджали

Предприятие за месопреработка в гр. Момчилград

ЕТ “ТАГАРА-Диана
Куртева”
гр. Ямбол

Предприятие за месопреработка в гр. Ямбол

“БАЙДАНО МЛАДОСТ 95”
ЕООД
гр. Пловдив

Разширение и преустройство на Предприятие за месопреработка в гр. Момчилград

“ЛОТОС” ООД
гр. Димитровград

Предприятие за производство на месни продукти в гр. Димитровград

“ФАНТАСТИКА 95” ООД

Предприятие за производство на месни полуфабрикати и продукти, хладилна складова база и участък за производство

ЕТ “Димитър Калканов”
гр. Асеновград

Разширение и преустройство на фамилно предприятие за млени меса и месни поуфабрикати в гр. Асеновград

„БРАТЯ КЪРТЕВИ” ООД
с. Бенковски, обл. Пловдив

Разширение и реконструкция на предприятие за месопреработка в с. Радиново

ИВАН ПЕРЕСЬОВ
гр. Крумовград

Предприятие за производство на месни заготовки, мляно месо и полуфабрикати от мляно месо 

СД “МИКРОАРТ” 7
гр. Белене

Разширение и реконструкция на предприятие за месопреработка  в гр. Белене

ЕТ “НИКОВ–ИВАН КОСТАДИНОВ”
гр. Сливен

Разширение и реконструкция на предприятие за
месопреработка в гр. Сливен

“ЛОТОС” ООД
гр. Димитровград

Модернизация на предприятие за производство на месни продукти в гр. Димитровград

„ТАНДЕМ – ГАБРОВО” ООД
гр. Габрово

Предприятие за производство на месни продукти в гр. Габрово

„ТАНДЕМ-В” ООД
гр. София

Хладилна камера на производствено предприятие на „ТАНДЕМ-В” ООД в гр. София

“ЛОТОС” ООД
гр. Димитровград

Пристройка и частично преустройство на съществуваща сграда на предприятие за производство на месни продукти в гр. Димитровград

„ТИМЕС” ООД
гр. София

Предприятие за месопреработка в гр. Видин

ЕТ „ЕР КА-3-Руси Колев”
гр. Добрич

Предприятие за месопреработка в гр. Добрич

„РОДОПА ТРОЯН” ООД
гр. Троян

Реконструкция на съществуваща сграда в Предприятие за месопреработка в гр. Троян

„БРАТЯ ТОМОВИ” АД

гр.Попово

Технологично обновяване на предприятие за добив и преработка на червено месо в гр. Попово

ЕТ „САЛИХ ТАЛИПОВ –
МЕКСИМЕС” Гр. Доспат

Преустройство на партерен етаж в Транжорна в гр. Доспат

СД “МИКРОАРТ” 7
гр. Белене

Разширение и преустройство на Предприятие за месопреработка в гр. Белене

„ЛОТОС“ ООД
гр. Димитровград

Модернизиране на предприятие за производство на месни продукти в гр. Димитровград

„АЛАДИН ФУУДС“ ООД
гр. Пловдив

Преустройство и пристройка на Месопреработвателно предприяие в гр. Съединение

„ЕКО ЗЕМ А“ ЕООД
с. Сърница, общ. Минерални
бани, обл. Хасково

Предприятие за месопреработка в с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково

“НОЛЕВ” ЕООД
гр. Хасково

Модернизиране на предприятие за месопреработка в кв. Болярово, гр. Хасково

„ТАНДЕМ-В” ООД
гр. София

Реконструкция и разширение на месопреработвателно предприятие ТАНДЕМ-В – етап I в гр. София

“МАРИНЕЛИ” ООД
гр. Велинград

Преустройство и основен ремонт на втори етаж на съществуваща сграда – цех за мляно месо и месни заготовки в месопреработвателно предприятие в гр. Велинград

„МЕСОКОМБИНАТ
ДИСК“ ЕООД – Гр. Добрич

Реконструкция на предприятие за месопреработка в гр. Добрич

“ГЕОРГИЕВ-М-76” ЕООД
гр. Ловеч

Преустройство и пристрояване на съществуваща сграда в предприятие за месопреработка в с. Лисец, обл. Ловеч

ТАНДЕМ-В” ООД
гр. София

Реконструкция и разширение на месопреработвателно предприятие ТАНДЕМ-В – етап II в гр. София

“АЛЕКО 2009” ООД
гр. Варна

Предприятие за месопреработка в гр. Аксаково, обл. Варна

„СТИБ-2” ООД
гр. Бургас

Предприятие за месо и месни продукти в гр. Бургас

“МЕСОКОМБИНАТ
ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД
гр. Етрополе

Реконструкция и оборудване на съществуваща сграда в
предприятие за производство на биологични месни продукти в гр. Етрополе

„ЛОТОС“ ООД
гр. Димитровград

Предприятие за месопреработка с капацитет 10 т/смяна в гр. Димитровград

„МЕСОКОМБИНАТ
СВИЛЕНГРАД“ ООД
гр. Смолян

Модернизация чрез реконструкция и пристройка на предприятие на МЕСОКОМБИНАТ СВИЛЕНГРАД в гр.
Свиленград

ЕТ “НИКОВ-ИВАН
КОСТАДИНОВ”
гр. Сливен

Модернизация на съществуващо предприятие за месопреработка в гр. Сливен

„РОДОПА ТРОЯН” ООД
гр. Троян

Повишаване на производителността и конкурентоспособността на „Родопа Троян” ООД чрез инвестиции в производствени мощности

„ВАЛБОРГЕН” ЕООД
гр. Плевен

Хладилна база и предприятие за преработка на червено и бяло месо в гр. Плевен

„БАЙКАЛ -1” ООД
гр. Кърджали

Хладилен склад за месо в УПИ V-12, кв. 2, Складова зона а, гр. Кърджали

„Тенев и Харалампус“ ООД
С. Калчево, обл. Ямбол

Предприятие за месопреработка в с. Калчево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

„САМИ-М“ ЕООД
Гр. Перник

Фабрика за полуфабрикати в гр. Перник

ЕТ „Ников – Иван Костадинов“

 гр. Сливен

Модернизация на съществуващо предприятие за месопреработка в гр. Сливен

„Родопа Троян“ ООД
гр. Троян

Модернизация и автоматизация на дейностите по опаковане и идентификация в „РОДОПА ТРОЯН” ООД – гр. Троян

„Нолев“ ЕООД
гр. Хасково

Въвеждане на иновативни производствени технологии в
предприятие за месопраработка в гр. Хасково

„ЛОТОС“ ООД
гр. Димитровград

Предприятия за производство на местни продукти, производство на месни консерви в гр. Димитровград

“ФЕХА” ЕООД
гр. Асеновград

Предприятия за производство на местни разфасовки и заготовки, заведение за бързо хранене и магазин за месо и местни продукти.

“КАТОЛИКА” ООД
гр. Славяново, Плевен

Преустройство на съществуващи помещения в цех за месопреработка, гр. Славяново