Предприятия за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

Предприятия за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

“АБТ” ООД

гр. София

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци  в гр. Пазарджик

“ЯНКОВ И С-ИЕ” ООД
гр. Пловдив

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в гр. Пловдив

“ЕЛИС-М3” ЕООД
гр. Пловдив

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци  в гр. Пловдив

АСЕН БАГАШЕВ – зем.
Производител

Плодохранилище в с. Ново село, общ. Стамболийски

“ЧЕРИ ДРИЙМС” ООД
гр. София

База за преработка на плодове и зеленчуци в с. Щърково, обл. Пазарджик

„ДЕМИРТАШ” ООД
гр. Опака, обл. Търговище

Предприятие за преработка на плодове в с. Крепча

„БИОПРОДУКТ 2017” ЕООД
с. Браниполе, общ. Родопи,
обл. Пловдив

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив

„С И С ГЕОРГИ ЦАНКОВ” ЕООД
гр. Пазарджик

База за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци в с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

ЕТ „АДРИ – АДРИАН
МАНОВ”
гр. Пазарджик

База за преработка, замразяване и съхранение на плодове и зеленчуци в с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

“Б И М 555” ЕООД
гр. Пловдив

Сушилня за плодове и зеленчуци в с. Чоба, общ. Брезово, обл.Пловдив

“МАСТЪР-ПИК” ЕАД
гр. София

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с капацитет 1000 т на година в гр. Троян

„Агроджули“ ООД
Гр. Петрич

Сграда за обработка и съхранение на селскостопанска продукция в гр. Петрич

„Елара М“ ЕООД
гр. София

Предприятие за първична преработка на картофи в гр.Съединение

„Вълчитрънско злато“
ЕООД – с. Вълчитрън

Сграда за обработка и пакетиране на земеделска продукция в с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен