Предприятия за преработка на риба и рибни продукти

Предприятия за преработка на риба и рибни продукти

„ДУНАВРИБА” ООД гр.Видин

Предприятие за рибопреработка

„НЕСИ 5” ООД
гр. Пловдив

Предприятие за преработка на риба и хладилна складова база в гр. Пловдив

ЕТ “НИК 60”
гр. Пловдив

Пристройка и преустройство на цех за преработка на риба в рибарник „Сините ханчета”

“ЕСЕТРА КОМЕРС” ЕООД с. Болярци, обл. Пловдив

 

Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда в предприятие за преработка на риба и рибни продукти – черен хайвер в с.Болярци

„ТРИ МОРЕТА” ЕООД
гр. Пловдив

Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба в гр. Карлово

„АКВАФИШ
ПАЗАРДЖИК“ ООД

Предприятие за преработка на продукти от аквакултури в гр. Пазарджик

“ФИШ ЕКСПРЕС” ЕООД
гр. Пловдив

Предприятие за преработка на риба и рибни продукти в с. Костиево, общ. Марица, обл. Пловдив