Предприятия за преработка на бяло месо

Предприятия за преработка на бяло месо

„СТРЕЙТС” ООД
гр. Чирпан

Кланица за зайци в гр. Чирпан

“ПРОЦЕС ФУУД” ООД
гр. Пловдив

Преустройство на хладилник в Цех за преработка на пилешко месо в гр. Пловдив

“БЪНИ” ООД
гр. Велико Търново

Предприятие за разфасовка и преработка на пилета в гр. Лясковец

“ГЕПАРД” ООД
гр. Габрово

Миникланица за бяло месо в с. Лесичарка

ЕТ „Владимир Симеонов”
гр. Троян

Разширение и преустройство на транжорна за разфасоване на пилешко месо в гр. Троян

„НИКТЕА” ООД
гр. Попово

Птицекланица в гр. Попово

„АЛАДИН ФУУДС“ ООД
гр. Пловдив

Месопреработвателно предприяие в гр. Съединение

„ГИВИС“ ООД
гр. София

Предприятие за преработка на птиче месо в гр. София

„АЛАДИН ФУУДС“ ООД
гр. Пловдив

Предприятие за преработка на месни полуфабрикати и изделия – Монтаж на технологично обзавеждане за производство на замразен печен дюнер в гр.Съединение