Текстилни

OSKUTEX може уверено да твърди, че обогатява света на колбасите от различни региони с разнообразието и високото качество на своите текстилни обвивки. OSKUTEX се възползва от законите, разпоредбите и насоките, по-специално за производството на колбаси в Германия. Това е мястото, където може да се използват  силните страни за качество в пълна степен и да се разработят особено висококачествени решения.

Те включват специални обвивки за регионални рецепти и специалитети, чиито определящи качеството елементи са ясно определени и строго контролирани. OSKUTEX работи рамо до рамо с производителите, за да осигури на все по-съзнателните потребители най-високо ниво на безопасност и по този начин да изгради решително конкурентно доверие на пазара.