филм - демонстрация

СИСТЕМИ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННО МАРКИРАНЕ

Трупно месо
Месни разфасовки
Месни продукти
Пилета и пилешки продукти
Риба и рибни продукти

Млечни продукти

 

Система за етикетиране и идентификационно маркиране на пилета и пилешки продукти

Системата е базирана на специализирана машина
за закрепване на пластмасови клипсове “Lilloclip” и
се прилага с цел улесняване проследяемостта на партидите от пилешки продукти. Системата предлага ултразвуково затваряне на пластмасови пликове. Закрепването на клипсовете също се извършва с ултразвук. Едновременно със затварянето на пликовете, върху клипса се отпечатват дата и/или партиден номер.

Клипсовете “Lilloclip” са подходящи за затваряне и обозначаване на опаковки с хляб и хлебни изделия, сушени плодове и зеленчуци .

брошура клипсове /pdf формат/
брошура машина /pdf формат/

 

1
15:: Начало
3
4
13:: Услуги
4
5
8:: Партньори
7
пп:: Въпроси
6
пп:: Контакти
6
пп:: English