СИСТЕМИ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННО МАРКИРАНЕ

Трупно месо
Месни разфасовки
Месни продукти
Пилета и пилешки продукти
Риба и рибни продукти
Млечни продукти

 

Система за етикетиране и идентификационно маркиране на трупно месо ( партидно )

Всеки труп от една партида се маркира с пластмасов етикет - стреличка, посредством пневматичен пистолет, който отпечатва върху етикета партиден номер. Този партиден номер се явява идентификационен номер на партидата заклани животни, чрез който те могат да се проследят. Етикетите–стрелички са предварително принтирани с логото на фирмата повече...

 

 

Системата създава възможност и за проследяване на месни разфасовки .

 

 

1
15:: Начало
3
4
13:: Услуги
4
5
8:: Партньори
7
пп:: Въпроси
6
пп:: Контакти
6
пп:: English