Italsystem

Raidexlogo

Gozlin

Taifun

ПАРТНЬОРИ

ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

Някои от нашите най-известни чуждестранни партньори:

Ita S.r.l. (Италия) - европейски производител на системи за идентификация и проследяемост на хранителни продукти

Raidex GmbH (Германия) – водещ европейски производител на мастила и цветове за маркиране на месо

Gozlin Di Guicciardi Enzo (Италия) – водещ европейски производител на технологично оборудване

Taifun Engineering Oy Ltd (Финландия) – проектира, произвежда и предлага вакуумни системи, приложими в хранителната промишленост и индустриалните кухни, за транспортиране на отпадъци и субпродукти.

 

ПАРТНЬОРИ В СТРАНАТА

Някои от нашите партньори в страната:

Проектантско бюро с ръководител
арх. Ганка Богданова, гр. Пловдив

“Екселпак България” ООД, гр. София

“ЕС Консулт” ООД, гр. Пловдив

“2 плюс България” АД, гр. Пловдив

“Изотерма-96” ООД, гр. Пловдив

 

 

1
15:: Начало
3
4
13:: Услуги
4
5
8:: Партньори
7
пп:: Въпроси
6
пп:: Контакти
6
пп:: English