Вие може да разчитате на:

- Компетентен, коректен и надежден партньор в
лицето на “ДИГЕСТ” ЕООД
- Гарантирано качество
- Прецизност при осъществяване на проектите.
- Постоянен надзор и контрол от началото на
изпълнение на проекта до неговата пълна
реализация
- Използване на възможно най-добрите методи за
ценообразуване и технологии на работа,
осигуряващи оптимални цени и оптимално
изпълнение на проекта 

ДИГЕСТ ЕООД

- Предпроектно проучване и проектиране.

- Комплексни решения за оползотворяване на отпадни продукти.

- Иновационни технологии и технологично. обзавеждане, инженеринг.

- Подготовка на техническа документация, необходима при кандидатстване за финансиране по програми на Европейския
Съюз.

Стремежът на „ДИГЕСТ” ЕООД е непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша.
1
15:: Начало
3
4
13:: Услуги
4
5
8:: Партньори
7
пп:: Въпроси
6
пп:: Контакти
6
пп:: English