СИСТЕМИ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННО МАРКИРАНЕ

Трупно месо
Месни разфасовки
Месни продукти
Пилета и пилешки продукти
Риба и рибни продукти
Млечни продукти

 

Система за етикетиране и идентификационно маркиране на трупно месо

Чрез поетапно маркиране на всякo заклано животно със съответен идентификационен номер, се улеснява обратното проследяване. Върху полипропиленов етикет, посредством термотрансферен принтер се отпечатва този номер, както и допълнителна информация, характеризираща произхода на закланото животно. Полипропиленовият етикет се закрепва върху трупа чрез етикети-стрелички, които се забиват в месото със специален пневматичен пистолет .

брошура /pdf формат/

Системата създава възможност и за партидно проследяване на свине, ДРД, зайци и др.

 

1
15:: Начало
3
4
13:: Услуги
4
5
8:: Партньори
7
пп:: Въпроси
6
пп:: Контакти
6
пп:: English