Предприятия за месодобив и месопреработка на червено месо

Предприятия за добив и преработка на червено месо

МЕСКОМ 98” ООД
гр. Асеновград

Предприятие за месодобив  и
месопреработка с в гр. Асеновград

“ЕВРОНЕС” ЕООД
гр. Левски

Предприятие за месодобив и разфасоване на червено месо  в гр. Левски

ЕТ „ИВАН ЗЮМБИЛСКИ28”

гр. Троян

Преустройство на колбасарски цех към предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Троян

„ЗЮМБИЛСКИ” ООД
гр. Троян

Разширение и реконструкция на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Троян

ЕТ „СТЕФМАРК –
СТЕФАН МАРКОВ”
гр. Лясковец

Разширение и реконструкция на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Горна Оряховица

„БРАТЯ ТОМОВИ” АД
гр. Попово

Преустройство, пристройка и оборудване на предприятие за добив и преработка на червено месо в гр. Попово

„БРАТЯ ТОМОВИ” АД
гр. Попово

Технологично обновяване на предприятие за добив и преработка на червено месо в гр. Попово

„ЗЮМБИЛСКИ” ООД
гр. Троян

Модернизиране на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Троян

ЕТ “ИНТЕР-УНИВЕРС-ИВАН ВАСИЛЕВ”
С. Стефан Караджово, общ.
Болярово, обл. Ямбол

Кланичен пункт с транжорна и производство на месни продукти в с. Стефан Караджово, общ. Болярово, обл. Ямбол

ЕТ “БЛАГОВЕСТА ВАСИЛИЕВА”
гр. Маджарово

Предприятие за месодобив, месопреработка и производство на стерилизирани месни и месо-зеленчукови консерви от биотелешко месо в с. Горно поле, общ. Маджарово

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД
гр. София

Кланичен пункт и месопреработка в с. Иваняне, обл. София

„ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ” ЕООД

с. Д-р Йосифово, общ. Монтана

Предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Бяла
Слатина

„Иван Зюмбилски 2020” ЕООД

 гр. Троян

Предприятие за добив и преработка на червено месо в с. Калейца, общ. Троян

„Тандем Попово“
гр. Попово

Предприятие за добив и преработка на червено месо –
разширение и преустройство в с. Дриново, общ. Попово

„ЕКО АСОРТИ 05“ ЕООД
с. Мечкарево, гр. Сливен

Преприятия за месодобив е месопреработка с фотоволтаична система и пречиствателна станция в с. Мечкарево