ДИГЕСТ ЕООД

  През 2001 г. инж. д-р Динко Георгиев Йорданов решава да използва
специализирания си опит и създава фирма „ДИГЕСТ“ ЕООД с идеята да предлага диференцирани и комплексни решения в месната и рибната индустрия. През първите няколко години основната дейност на фирмата е в областта на технологичното проектиране на предприятия за месодобив и месопреработка, както и рибо- и птицепеработка, но в последствие разширява дейността си.

„ДИГЕСТ“ ЕООД разполага с компетентен творчески екип, което
позволява да предлага широк спектър от инженерно-консултантски услуги.
Фирмата си партнира с доказани специалисти, за да гарантира високо качество на дейността си.

Homepage logo

Завършени проекти

Технологично обзаведени предприятия

Доставено оборудване

Защо да изберете нас?

expert

Професионализъм

Гарантираме професионална работа от най-високо ниво

inovations

Иновации

Фирмата предлага иновационни технологии и оборудване

hands

Традиции

Коректен партньор повече от 20 години

checked

Отговорност

Ние поемаме ангажименти и ги изпълняваме

padlock

Сигурност

С нас Вие може да бъдете сигурни, че проектът Ви ще бъде изпълнен качествено и в срок

star

Уникалност

Гарантираме, че проектите Ви ще бъдат уникални и функционални

инж. д-р Динко Йорданов

Инж. д-р Динко Георгиев Йорданов

 Инж. д-р Динко Георгиев Йорданов е едноличен собственик и управител на ДИГЕСТ ЕООД. Същевременно е преподавател в катедра “Технология на месото и рибата”, Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Дипломиран машинен инженер със специалност “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” (1987 г., Висш институт по хранителна и вкусова промишленост – гр. Пловдив). След три години работа като конструктор на машини, през 1990 г. започва редовна аспирантура и специализира в областта на технологично обзавеждане в
месната и рибната промишленост. През 2000 г. придобива научната и образователна степен „доктор“, а през 2010 г. е удостоен със званието „доцент“. Извежда лекции и упражнения по дисциплините „Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост“, „Проект по технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост“, „Иновации в техниката в месната и рибната промишленост“.
Професионалните и научните му интереси са в областта на технологичното проектиране в хранително-вкусовата промишленост, технологичното обзавеждане в месната, рибо- и птицепреработващата промишленост, автоматизирани и роботизирани системи в месната индустрия, реология на месото, проследяемост и идентификация на месо и месни продукти, пречистване на отпадъчни води и др. Самостоятелно и в съавторство е издал няколко учебници и книги.