Новини

Новини

Дарение-1
Дарение-2

По повод 70-годишнината на Университета по хранителни технологии, гр.Пловдив, Дигест ЕООД се включи в дарителска кампания. Фирмата получи благодарствена грамота и сертификат за дарение. УХТ и катедра “Tехнология на млякото и рибaтa” изказаха своята огромна благодарност към ДИГЕСТ ЕООС за оказаната подкрепа на учебната и научната дейност, както и за сътрудничеството при осъществяването на практическата подготовка и реализирането на научните и образователните инициативи на Университета.