Technoerg logo

“ТЕХНО ЕРГ” ООД, гр. Пловдив е строително-монтажна фирма, специализирана в изграждане и реконструкции на предприятия и търговски обекти съгласно изискванията на ЕС. Фирмата използва съвременни технологии и материали за реализирането на своите проекти.

Решенията са в сферата на реализиране на строително-монтажни работи по Европейски проекти, изграждане на предприятия в хранителната промишленост, изработка на топлоизолационни помещения и хладилни камери, изработка и монтаж на метални конструкции, нестандартно оборудване на кланици.

Фирмата е вписана в Централния Професионален Регистър на Строителите с протокол № 0034 / 04.03.2008г. и отговаря на Първа и Пета група категории строежи за строежи от високото строителство и отделни видове строителни и монтажни работи.