Nock logo

NOCK е немска семейна фирма, управлявана от собственика, която произвежда и успешно продава съвременни висококачествени машини за преработка на храни по целия свят от 1990 г.

Асортиментът на продукти на NOCK включва:

  • Машини за отстраняване на кожата (derinding machines)
  • Машини за мембранно обработване (membraning machines)
  • Машини за нарязване на дюнер и гирос (Doner and Gyros cutting machines)
  • Машини с кръгли ножове за рязане (circular blade cutting machines)
  • Машини за отстраняване на кожата от риба (fish skinning machines)
  • Машини за отстраняване на кожата от птици (poultry skinning machines)
  • Машини за производство на лед (scale ice makers)